GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förtroendevalda revisorer

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning. Förtroendevalda revisorer utses för en period om fyra år

GRs revisorer arbetar på fullmäktiges uppdrag och är till funktion och organisation ett självständigt organ.

Revisionsreglemente finns härPDF.

Arbetsformer för revisionen inom Göteborgsreg¡onens kommunalförbund från och med 2015 och tills vidare finns beskrivna härPDF

GRs förtroendevalda revisorer 2015-2018

  • Thomas Svensson (S), Mölndal
  • Lars Bergsten (M), Göteborg
  • Irene Hellekant (S), Ale
  • Christina Carlsson (M), Kungälv
  • Lars-Gunnar Landin (MP), Göteborg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund