GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 anslår GR precis som medlemskommunerna sina beslut på en digital anslagstavla. Justerade protokoll från kommunalförbundets fullmäktige och styrelse samt kungörelser från förbundet tillkännages tills vidare på Göteborgs stads webbplats. Där går också att läsa mer om vad som gäller kring anslag och möjligheter att överklaga.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund