GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vill ni utveckla er verksamhet tillsammans med andra skolor eller förskolor i Europa?

Det finns både EU-medel* att söka och partners att samarbeta med. Nu kan ni även få stöd i förberedelserna. I april arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med GR Utbildning seminarier på tre orter i landet för att stötta arbetet med skolutveckling med stöd av EU.

Utmaningarna för utbildningsområdet inom EU är många och stora; digitalisering, språkutveckling, framtidskompetenser och inkludering är några. Genom att lära om och av varandra ökar chanserna att lära nytt vilket i sin tur bidrar till att utveckla skolan.

Under seminariet ges konkreta tips och verktyg för att komma igång med partnerskap som ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla skolan.

Målgrupp:
För dig som ansvarar för eller arbetar med utveckling i förskola, grundskola, gymnasieskola och yrkesutbildning för vuxna.

Tider och anmälan:
Göteborg 9 april kl. 9–16. Anmäl dig här: http://www.delegia.com/180409uhr_goteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Linköping 11 april kl. 9–16. Anmäl dig här: http://www.delegia.com/180411uhr_linkopinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Umeå 17 april kl. 9–16. Anmäl dig här: http://www.delegia.com/180417uhr_umealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sista anmälningsdag 2 mars.

Seminariet är kostnadsfritt och har begränsat antal platser.
Vi förbehåller oss rätten att prioritera anmälningar som tillhör målgruppen.
Lunch och fika ingår.


Kontaktpersoner på GR:

*Erasmus + är EU-kommissionens program för att stärka kompetens och kvalitet i utbildningen.
Läs mer om Erasmus + och projekt som tidigare har finansierats här:

Senast uppdaterad: 2018-02-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund