GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vill du veta vad 13 kommuner kan åstadkomma när de jobbar tillsammans?

I vår nya film får du ett smakprov. Du kan ta del av tre framgångsrika projekt på mindre än 5 minuter.

 

Senast uppdaterad: 2015-03-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund