GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Syftet med priset är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel.

För att delta i utmaningen behöver skolor eller verksamheter utifrån några frågeställningar beskriva sin verksamhet och sitt arbete med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap samt studie- och yrkesvägledning.

Nytt för i år är att även årets yrkeslärare kommer att utses. Prisutdelningen äger rum i anslutning till EuroSkills i december. Vinnarna tilldelas en prispokal och prispengar samt kommer under kommande år att fungera som goda exempel för samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta bland annat genom att finnas med i GR Skola Arbetslivs nyhetsbrev samt genom att berätta om sitt arbete på ett frukostmöte som GR arrangerar.

Kontaktperson på GR: Emma Theiland-Nilsson

Senast uppdaterad: 2017-10-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund