GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Västsvenskt EU-handslag – välkommen att delta

EU är en del av vår vardag och påverkar hälften av alla politiska beslut som tas på lokal och regional nivå. Utredningen ”EU på hemmaplan” visar att det råder en omfattande kunskapsbrist i samhället om EU och att det är svårare för invånare att påverka beslut som tas på EU-nivå än de på nationell nivå.

Den 29 september tar därför regeringen ett EU-handslag med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Syftet är att tillsammans öka kunskapen om EU och skapa bättre förutsättningar för invånare i Västra Götaland att påverka beslut som tas på EU-nivå. Välkommen att delta.  
 

Innehåll

  • EU-handslag och samtal med EU- och handelsminister
    Ann Linde och politiska företrädare på lokal och regional nivå i Västra Götaland.
  • Kunskapshöjande seminarium med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU).

Anmälan görs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR:
Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2017-09-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund