GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Västkom söker kommunikatör

Västkom och Västra Götalandsregionen söker en utvecklingsinriktad kommunikatör med kompetens att arbeta såväl strategiskt som operativt. Placering hos Västkom i Göteborg.

Samverkan inom välfärdsområdet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen sker inom många områden.

För att kommunicera det goda arbete som görs och ge stöd för fortsatt utvecklingsarbete behöver kommunikationsarbetet förstärkas och utvecklas.


Kontaktperson:  
Thomas Jungbeck

Senast uppdaterad: 2017-05-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund