GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Varmt välkommen till Mötesplats Sociala medier 2015

Mötesplats Sociala medier 2015 genomförs den 15 september i Borås. Där möts politiker, forskare och aktörer i sociala medier och resonerar kring betydelsen av den alltmer ökande kommunikationen via nätet - för politiken, offentlig sektor, företag och individen.

Bland annat föreläser Göran Hägglund, Margret Atladottir,
Lisa Bjurwall och Jonas Ransgård på konferensen, som genomförs av
Borås Stad, Högskolan i Borås och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kontaktperson på GR: Rasim Avdic

Senast uppdaterad: 2015-08-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund