GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välbesökt mässa visar på stort behov och intresse av välfärdsteknik i Göteborgsregionen

Premiären av GR-projektet AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik var välbesökt och redan nu finns planer för en fortsättning 2018.

— Det är roligt att se att intresset för välfärdsteknik är så stort här i regionen och vi kommer att göra en utvärdering av årets EXPO Välfärdsteknik för att ta reda på om inriktningen inför en eventuellt andra tillfälle nästa år, säger Ulrica Björner, koordinator för AllAgeHubs interaktiva miljö, en av initiativtagarna till mässan.

Inspiration och information behövs för att kunna implementera välfärdsteknik i kommunerna och EXPO Välfärdsteknik var tänkt att ge chefer och medarbetare just det. AllAgeHub arrangerade för första gången EXPO Välfärdsteknik på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, den 5 december. I år med fokus på digital rehabilitering och digital tillsyn. Cirka 300 kommunmedarbetare besökte minimässan och fick ta del av de senaste produkterna och tjänsterna som demonstrerades av 19 utställare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Österrike.

— Detta är ett bra koncept, jag skulle gå om det arrangerades igen. En fin möjlighet att få träffa leverantörer som också är utvalda efter specifika teman, vilket gjorde det relevant. Vi har kontakt med många av de här företagen sedan tidigare i vår verksamhet men jag fick också se och träffa några nya, säger besökaren Johan Rindeborg från Tre stiftelser som besökte spår Digital tillsyn på mässan.

Att få koll på de senaste produkterna och tjänsterna inom temat var även något som uppskattades av många besökare.

— Jag jobbar med digitaliseringsfrågor i Alingsås så produkterna på mässan kan vara sådant som verksamheterna i min kommun efterfrågar och då är det bra att jag har kollat på dem och träffat leverantörerna först, säger Susanne Sandberg, AllAgeHub-ombud, Alingsås kommun, som besökte både spår Digital rehabilitering och Digital tillsyn.

— Nu ser jag fram emot nästa EXPO Välfärdsteknik och är nyfiken på vad för produkter och tjänster som kommer ha tagits fram till dess, säger Gunilla Norström, utvecklingsledare eHälsa i Mölndals stad.

 

Senast uppdaterad: 2017-12-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund