GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välbesökt informationsmöte om praktikprogram för nyanlända

Den 15 december bjöd GR in till ett informationsmöte och matchningsträff inför uppstarten av projektet På rätt plats - ett praktikprogram som matchar arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare och drivs av GR i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Jobbsprånget.

Mötet lockade strax över 80 besökare, däribland arbetsgivare som Älvstranden, Kungsbacka kommun och Skanska samt över 60 kandidater med eftertraktad kompetens inom samhällsbyggnad. Under mötet presenterades praktikprogrammet, och arbetsgivarna berättade mer om sina praktikplatser. Därefter träffades intresserade kandidater och arbetsgivare för samtal och frågor.


Ansökan för kandidater som är intresserade av att delta i praktikprogrammet är öppen till och med 8 januari 2017. Praktikprogrammet startar i mars 2017 med en kurs i yrkessvenska och därefter startar praktiken på arbetsplatsen i april 2017 och pågår i tre till sex månader.

 

Kontaktperson på GR: Frida Gustavsson

Senast uppdaterad: 2017-10-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund