GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad innebär det att planera socialt hållbart?

Vad skulle vi behöva göra mer av och veta mer om? GR har tillsammans med RISE Research institutes of Sweden och Mistra Urban Futures tagit fram en kunskapsöversikt om Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv.

I arbetet har även Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Skaraborgs kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Region Skåne, Göteborg stad, Trollhättan stad, Chalmers och KTH medverkat.

Rapporten ger vägledning i vad social hållbarhet kan innebära i samhällsplaneringssammanhang och lyfter intressanta exempel på socialt hållbarhetsarbete i samhällsplanering från olika håll i Sverige. Rapporten lyfter också kunskapsbehov och möjliga områden för fortsatt arbete.


Kontaktperson på GR: Lisa Ström 

Senast uppdaterad: 2017-10-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund