GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvärdering visar Mistra Urban Futures centrala roll för visionen om hållbara städer

En oberoende panel har under 2015 utvärderat Mistra Urban Futures. Utvärderingspanelens slutsats är att Mistra Urban Futures kommer att ha en central och global roll när det gäller att stödja och implementera visionen med tätare, grönare och mer tillgängliga städer.

Det visar de planer som centrumet tagit fram. Panelen lämnar några rekommendationer för att visionen lättare ska kunna nås, bland annat kring vikten av att skapa och producera tillsammans, där dialogen mellan Göteborg och de övriga lokala plattformarna i Kisumu, Cape Town and Manchester får stor betydelse.

GR är en av parterna i Göteborgskonsortiet för Mistra Urban Futures, och flera GR-kommuner deltar aktivt i projekt.

Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2015-06-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund