GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningsdepartementet på GR 14 november för uppföljning av Erasmus+

Det har blivit dags för en halvtidsuppföljning av Erasmus+ som är Europeiska Unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utbildningsdepartementet håller 14 november ett seminarium på GR för att dokumentera erfarenheter av nuvarande program.

Seminariet i Västsverige utgör en del av den Sverigebild som ska tas fram för att skapa förutsättningar för vad som ska ta vid när Erasmus+ avslutas 2020.

2014 var första året för programmet och sedan dess har mer än 25 000 svenska studenter, lärare och ungdomar beviljats någon form av utbyte eller projekt. Målgruppen för seminarierna i Sverige är alla tidigare projektägare inom såväl Programmet för livslångt lärande och Ung och aktiv som Erasmus+ m.fl.

I enlighet med GRs verksamhetsinriktning ska det internationella perspektivet och EU-frågorna genomsyra förbundets verksamhet. GR arbetar såväl operativt som strategiskt med EU perspektivet tillsammans med våra medlemskommuner och har genom åren drivit många framgångsrika projekt och utbyten med stöd från programmet för livslångt lärande och Erasmus+.

För mer information:
Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2016-11-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund