GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningsdag om att möta nyanlända

Läget i världen driver människor på flykt och många söker nu asyl och trygghet i Sverige. En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande för dessa människor samt skapa långsiktiga förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv i Sverige.

Den 29 januari arrangerades en utbildningsdag för personal i kommunerna och Västra Götalandsregionen som i sitt yrke möter nyanlända.

Nu kan du ta del av dokumentation från vår utbildningsdag om att förbättra förutsättningarna för ett gott omhändertagande av nyanlända flyktingar.

Ett nytt utbildningstillfälle på samma tema erbjuds den 22 april.


Kontaktpersoner på GR:
Björn Wallermark och Ulla-Britt Caping Salas


Senast uppdaterad: 2016-02-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund