GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningschef Bengt Randén går vidare till toppjobb inom Göteborgs Stad

Under tisdagen beslutades att Bengt Randén, nuvarande utbildningschef på GR, blir förvaltningsdirektör för grundskolan i Göteborgs Stad. Hans nya uppdrag innebär att vara med och utveckla den nya centrala grundskoleförvaltningen i staden, där en helt ny organisation ska byggas utifrån dagens befintliga verksamheter i de 10 stadsdelsförvaltningarna.

– Bengt går vidare till ett av de mest ansvarsfulla och utmanande uppdragen i utbildningssverige. Vi som arbetar med Bengt är stolta över att han anförtros uppdraget av Göteborgs Stad. Vi kommer att sakna honom i vår vardag men vi har förmånen att fortsätta samarbetet i det regionala sammanhanget och där är vi övertygade om att Bengt även framgent kommer att göra stor skillnad. Vi önskar honom givetvis lycka till med i sin nya tjänst! Säger Helena Söderbäck, förbundsdirektör på GR.

Bengt tillträder som förvaltningsdirektör i Göteborgs Stad i mitten av januari.


Kontaktperson på GR:  Helena Söderbäck  

Senast uppdaterad: 2017-11-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund