GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Unik konferens 21 april kring arbetet mot nätmobbning

I en tid då vi kan vara uppkopplade på nätet under dygnets alla timmar och där tekniken möjliggör nya sätt att interagera, erbjuds många vägar till kontaktskapande. På gott och ont.

Nätmobbning pågår oberoende av tid och plats. För att förebygga utanförskap samt främja elevers hälsa och närvaro i skolan är detta ett angeläget område att arbeta med.

För två år sedan arrangerades den första konferensen kring ämnet i Göteborg. Nu är det dags igen.

Varmt välkommen till Cyberbullying – En utmaning för forskare och praktiker: att förebygga och åtgärda, en unik internationell konferens som bjuder på inspiration, erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om hur skolan kan utveckla arbetet med att motverka nätmobbning.

Torsdagen den 21 april har konferensen fokus på skolan, med föreläsningar av internationellt erkända forskare såsom Donna Cross, Barbara Spears och Peter Smith. Därtill medverkar flera svenska experter på området.

Arrangörer är GR, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad tillsammans med stiftelsen Friends och the International Bullying Prevention Association.


Kontaktperson på GR: Lislott Lundahl

Senast uppdaterad: 2016-02-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund