GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tysta områden i Göteborgsregionen kartlagda

I Göteborgsregionen finns det flera stora tysta områden. En omgivning fri från buller behövs för vår återhämtning, och forskning visar tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer. I ett tyst område hörs de naturliga ljuden, såsom prasslande löv och fågelsång. Samtidigt är stora delar av attraktiva friluftsområden påverkade av olika bullerkällor.

En kartläggning av bullerpåverkan i natur och grönområden inom Göteborgsregionens 13 kommuner har genomförts av GR i samverkan med Länsstyrelsen. Kunskapen om var de tysta områdena finns är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och i det regionala miljömålsarbetet. Tysta områden innebär områden som inte är påverkade av samhällets ljud, istället är det de naturliga ljuden som dominerar.

De bullerkällor som påverkar störst presumtiva tysta arealer i Göteborgsregionen är flyg, väg och järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta i närområdet till relativt befolkningstäta områden, vilket innebär att de inte påverkar våra friluftsområden i särskilt stor utsträckning. Vindkraft, bergtäkter, skjutbanor och motorsportbanor är däremot vanligtvis placerade på platser långt från tätorter och stör därför lokalt på de platser där de är etablerade.

  • Läs mer och ladda ner rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR: Karin Meyer

Senast uppdaterad: 2015-05-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund