GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Träffa nyanlända med kompetens inom samhällsbyggnad!

Göteborgsregionen växer så det knakar samtidigt som det råder brist på kompetens inom samhällsbyggnad. Många nyanlända besitter den kompetens som arbetsgivarna behöver. Därför bjuder GR in till en träff där arbetsgivare inom samhällsbyggnadssektorn och nyanlända samhällsbyggare kan mötas.

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Sameer Alassadi fick praktik på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, genom projektet ”På rätt plats”.

Under träffen får arbetsgivarna presentera sig och berätta vilket kompetensbehov de har. Praktikanter och handledare från projektet ”På rätt plats” kommer att berätta om sina erfarenheter. Sveriges Byggindustrier och Sveriges Arkitekter är inbjudna för att prata om utmaningar i samhällsbyggnadsbranschen och Arbetsförmedlingen berättar om vilket stöd som finns för arbetsgivare som vill erbjuda praktik eller anställning till nyanlända. Träffen avslutas med ett mingel där arbetsgivare och nyanlända kan knyta kontakter.

Träffen riktar sig till privata och offentliga arbetsgivare i Västsverige och anordnas inom ramen för projektet ”På rätt plats”. Syftet med ”På rätt plats” är att matcha arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare.

Projektet drivs av GR i samarbete med Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Integrationscentrum i Göteborgs Stad, Athena Integration, Jobbsprånget och Campus Mölndal. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland och medverkande arbetsgivare.

Läs mer: www.grkom.se/parattplatslänk till annan webbplats

Kontaktpersoner på GR:  Lisa Ström & Maja Wadstein

Senast uppdaterad: 2017-07-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund