GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tolv GR-kommuner kan nu boka besök i AllAgeHubs interaktiva miljö via nya webbplatsen

Webbplatsen allagehub.se har fått ny design och en hel del nya funktioner. Bland annat finns nu en bokningsfunktion för kommuner där besök i den interaktiva miljön enkelt kan bokas.

I AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg finns lösningar som kan bidra till större självständighet och frihet för människor oavsett ålder och funktionsvariation. Syftet med miljön är att öka kunskapen om tillgängliga boendelösningar och välfärdsteknik och hur dessa kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande.

Bokning öppen via nya webbplatsen
Den interaktiva miljön är nu tillgänglig för bokade besök och det gäller främst AllAgeHubs tolv medverkande kommuner samt samarbetsparter. Bokning för kommunerna sker via bokningsfunktionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på vår webbplats, övriga via förfrågan till bokning@allagehub.se.

I miljön finns ett 50-tal företag representerade med sina produkter och tjänster. Här hittar du exempelvis tillsynskameror och sensorteknik som möjliggör tillsyn på distans, GPS-larm som hjälper till att hitta den som inte kan hitta hem själv, golv som minskar risken för frakturer vid fall, virtuella träningsprogram, spisvakt och andra system som minskar risken för brand och olyckor samt spol- och torktoalett och olika robotar som gör det möjligt för personer att klara sin personliga hygien och att äta på egen hand.

 
Kort om AllAgeHub

  • VISION: En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.
  • Uppbyggnaden av verksamheten startade i januari 2017 och pågår under en treårsperiod t.o.m. 2019.
  • AllAgeHub är ett initiativ från de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med GR som projektägare.
  • Läs mer om AllAgeHub på grkom.se/allagehublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.allagehub.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt:
Ulrica Björner, ulrica.bjorner@allagehub.se
Carolina Fornell, carolina.fornell@allagehub.se

Senast uppdaterad: 2017-10-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund