GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ta del av resultaten från två projekt om regionens gröna kilar

Hur kan värdena i de stora grönområdena bevaras och utvecklas i takt med att regionen växer? Det är temat för två pilotprojekt som GR drivit och som presenterades på ett seminarium 9 juni. Slutrapport och annat material finns nu tillgängligt på webben.

Foto: Karin Meyer

Projektet för Delsjön-Härskogenkilen har fokuserat på samverkan över kommungränserna. Med ökad dialog och kunskap kan bebyggelse- och trafikplanering bättre integreras med arbetet när det gäller att värna och utveckla den gröna kilens värden.

I Slottsskogen-Sandsjöbackakilen har projektet handlat om att öka tillgängligheten och få fler invånare intresserade av att besöka kilen. Bland annat har området fått ett nytt namn, Tremilaparken, som har en egen hemsida med tips och information

Material hittar du här:


Kontaktperson på GR: Karin Meyer

Senast uppdaterad: 2016-06-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund