GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Statliga medel ska leda till fler sommarjobb

Såhär mycket pengar kan GR-kommunerna få genom sommarjobbssatsningen.

Arbetsförmedlingen har av regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 100 miljoner kronor.

Sommarjobbsatsningen har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är alltså en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade satsningar och ska inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer.

Målgrupp för feriejobbsatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs. Ungdomar som kan ha svårt att hitta feriejobb ska prioriteras. Det kan till exempel vara ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrade ungdomar eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning.

Ersättningen till kommunerna baseras på att en formell överenskommelse tecknas mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun utifrån tilldelade medel.


Medlen till respektive kommun har fördelats efter antalet 15-17 åringar i kommunen.
Såhär mycket pengar rör det sig maximalt om i GR-kommunerna:

Kommun

Kronor

Ale

338 000

Alingsås

404 000

Göteborg

4 843 000

Härryda

421 000

Kungsbacka

1 006 000

Kungälv

441 000

Lerum

496 000

Lilla Edet

129 000

Mölndal

698 000

Partille

426 000

Stenungsund

291 000

Tjörn

147 000

Öckerö

148 000

 

Kontaktperson på GR:  Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2018-06-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund