GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Statens medieråd publicerar webbverktyg efter samarbete med GR Utbildning

Under 2017 tog GR Utbildning i samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet. Nu publiceras verktyget på Statens medieråds webbplats.

Foto: Madelein Larsson-Wollnik

Skolan har en skyldighet att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter samt rättigheter och utmaningar i den digitala världen. Webbverktyget Koll på nätet riktar sig till alla elever på högstadiet och gymnasiet, men är särskilt framtaget för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), då det visat sig att denna målgrupp är mer utsatta på nätet än barn och unga utan NPF.

Koll på nätet består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex och stöds av en utförlig lärarhandledning. Tanken är att komma igång med diskussioner kring risker och möjligheter på nätet. Webbverktyget är framtaget inom ramen för projektet Nätkoll och är finansierat av Allmänna arvsfonden.

  • Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns Koll på nätet hos Statens medieråd.
  • Läs mer om verktyget och ladda ner det härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Se trailern om webbverktyget härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontaktperson på GR:  Fredrik Åkerlind

Senast uppdaterad: 2018-01-31 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund