GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sökes: Utvecklingsledare med fokus på barn och unga

Vi söker dig som vill utveckla det regionala samarbetet för att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

En tyngdpunkt i arbetet utgår från en regional handlingsplan för kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården som de 13 kommunerna i Göteborgsregionen har antagit.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak följande:

 1. Samordna utvecklingsarbetet, i första steget planera för genomförandet av en sammanhållen introduktionsutbildning som varvas med BBIC-utbildning
 2. Följa upp de insatser som genomförts
 3. Förankra kontinuerligt i nätverk i GR-kommunerna
 4. Omvärldsbevaka frågorna
 5. Delta i nätverk för regionala utvecklingsledare på SKL

Dessutom förväntas du förstärka i övriga utvecklingsprojekt på avdelningen GR Välfärd, särskilt med inriktning på barn- och ungaområdet, men projektarbete kan förekomma inom hela det sociala välfärdsområdet.

Fördelningen mellan de två huvuddelarna av arbetet är ungefär 50 procent vardera.

Kvalifikationer

Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och en högskoleutbildning med samhälls-/beteendevetenskaplig inriktning.

Personlig lämplighet är av avgörande vikt.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av detta viktiga regionala utvecklingsarbete!

Ansökan

Kontaktpersoner på GR

Fackliga företrädare

 1. Anders Hemborg, Saco-representant
  Tfn. 031-335 50 72
 2. Tony Dahl, Visions-representant
  Tfn. 031-335 50 34

Senast uppdaterad: 2016-11-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund