GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Social hållbarhet i samhällsplaneringen - vad vet vi och vad behöver vi veta?

I förra veckan träffades 113 personer från offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv på ett seminarium i Hammarkullen anordnat av Mistra Urban Futures. Ämnet för dagen var social hållbarhet i samhällsplanering och under dagen presenterades och diskuterades preliminära resultat från en kunskapsöversikt som kommer att bli färdig till sommaren.

Karin Winter, industridoktorand på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) presenterade tankeväckande perspektiv på vägar framåt - antingen i utveckling eller uppror.

Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef, och Camilla Lindqvist, socialchef, Stenungsund berättade om hur kommunen planerar i samverkan för ett Hasselbacken i utveckling.

Dokumentation från dagen och kunskapsöversikten kommer att publiceras på www.mistraurbanfutures.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karin Winter, Kristina Lindfors, Camilla Lindqvist

Karin Winter, Kristina Lindfors, Camilla Lindqvist


Kontaktperson på GR:  Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2017-04-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund