GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Slutantagningen till gymnasieskolan är klar
- 88 procent av eleverna är antagna till vald utbildning

I dag presenterades slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 10 337 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75 procent till sitt förstahandsval.

  • - Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 75 procent av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till vald utbildning så har 88 procent av eleverna fått sin önskade utbildning, vilket är glädjande säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

De gymnasieprogram som har flest antagna elever är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. Program som ökar mot förra året är främst samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, fordonsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet.

  • - Genom vårt samarbete erbjuder vi ungdomar ett brett utbildningsutbud på 25 kommunala och 44 fristående skolor i vår region. Vi kan i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för oss att höja kunskapsresultaten och minska avhoppen, avslutar Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.


Kontakt:
Helene Odenjung
Ordförande i Utbildningsgruppen
Tel: 0707-61 27 48

Senast uppdaterad: 2018-06-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund