GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Se nya Marieholmsförbindelsen växa fram

Välkommen till en unik möjlighet att se det första riktigt stora projektet i Västsvenska paketet på nära håll.
På lördag 17 september kl 10-16 öppnar byggarbetsplatsen för allmänheten. Du får då se hur bygget av tunneln under Göta älv framskrider.

Kombinera besöket med en stadsvandring på egen hand eller med guide. Starta vid Älvrummet och besök stationer med information om den framväxande staden längs vägen.

Res kollektivt:
Gratis buss varje halvtimma mellan kl 11 och 15.
Bussen kommer åka samma sträcka som buss 59.

Gå eller cykla:
Vid Marieholm finns det plats för personer med funktionsnedsättning med bil, i övrigt inga ytor för parkering.

Visning av Älvrummet och information om Västsvenska paketet kl 10 och 13.
Stadsvandring med guide från Älvrummet till Marieholm kl 11 och 14.

Kontaktperson på GR: Eva-Lena Hedvall

Senast uppdaterad: 2016-09-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund