GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Riksdagens arbetsmarknadsutskott och näringsutskott har besökt Validering Väst

Nu är valideringsfrågan högaktuell och regeringen föreslår 141 miljoner i förstärkta valideringsinsatser i budgetpropositionen för 2016. Validering Väst har tidigare i år och under förra året haft besök från regeringskansliet och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Ledamöter riksdagens näringsutskott

S-ledamöterna i riksdagens arbetsmarknads- respektive näringsutskott ville veta mer om validering och hur Validering Väst arbetar, utifrån uppdraget att verka för stödstrukturer för validering inom ramen för Kompetensplattformen i Västra Götaland.  

Riksdagens arbetsmarknadsutskott besökte Validering Väst den 28 september. Besöket resulterade i att näringsutskottet också blev intresserade och 26 oktober besökte några av ledamöterna Göteborg.

Vid båda tillfällena diskuterades möjligheter och begränsningar inom valideringsområdet. Validering Väst visade på flera aktuella och pågående aktiviteter där det finns behov av en progressiv valideringsprocess som är mer lämpad för nyanlända.  

Ledamöter riksdagens arbetsmarknadsutskott

Kontaktperson på GR:
Anne Sandstedt

Senast uppdaterad: 2015-11-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund