GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Regionala yrkesråd ska öka yrkesutbildningarnas attraktivitet

Under 2017 kommer GR Utbildning att tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita inleda en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar. Tanken är att genom regionala yrkesråd skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Båda branscherna har stora rekryteringsbehov samtidigt som allt färre elever väljer att läsa yrkesutbildningar som leder till dessa jobb. Genom yrkesråden kan dessa frågor diskuteras, och aktiviteter med fokus på att öka attraktiviteten för dessa utbildningar skapas.

Medverkande branscher kommer också att arrangera studiebesök och yrkespraktik för grundskolor i regionen samt medverka under Future Skills på Gymnasiedagarna.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-05-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund