GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Prenumerera på nyhetsbrev om kustzonen

Vill du veta vad som händer inom projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla? Prenumerera på nyhetsbrevet! Första numret har precis kommit ut.

I första numret kan du bland annat läsa om temagruppernas arbete, geodata och plan för Västerhavet.

Om projektet
Hur ska kustzonen både kunna bevaras och utvecklas? Det är frågan för projektet där åtta kustkommuner tar fram gemensamma överenskommelser. Överenskommelserna ska sedan ligga till grund för kommunernas översiktliga planering i kust- och havsområdena.

Projektet pågår 2016-2019. Det drivs av GR som också finansierar tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg samt de åtta kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.


Kontaktperson på GR:Susanne Härenstam

Senast uppdaterad: 2017-03-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund