GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar - 91 procent är antagna till vald utbildning

I dag presenteras preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 8 651 elever har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 79 procent till sitt förstahandsval. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på Indra2.se.

- Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 79 procent  av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till vald utbildning så har 91 procent av eleverna fått sin önskade utbildning, vilket är glädjande säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

De gymnasieprogram som har flest preliminärantagna elever är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. Program som ökar i antal antagna mot förra året är främst teknikprogrammet, ekonomiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt naturbruksprogrammet. Om man enbart ser till sökt utbildning är 91 procent antagna på sitt förstahandsval av utbildning, men på en annan skola.

- I år är det särskilt glädjande att fler söker yrkesprogram, som exempelvis Bygg- och anläggningsprogrammet. Det byggs så det knakar i vår region! Det kanske också är en effekt av den satsning som har gjorts på EuroSkills. Det är viktigt för oss att visa våra ungdomar att det finns många vägar att nå sina drömmar.

Vi erbjuder ungdomar ett brett utbildningsutbud på 28 kommunala och 44 fristående skolor i vår region. Genom vårt samarbete kan vi i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för att höja kunskapsresultaten och minska avhoppen, avslutar Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Samarbetet kring gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen
Följande kommuner ingår i GRs samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn erbjuder inga egna utbildningar och Öckerö erbjuder ett begränsat antal utbildningar.

GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 11 482 platser, varav 6 823 på kommunala skolor och 4 659 på fristående skolor.


Kontaktperson
Helene Odenjung
Ordförande i Utbildningsgruppen
Tel: 0707-61 27 48

Senast uppdaterad: 2017-11-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund