GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Preliminärantagningen för gymnasieskolan presenteras

Preliminärantagningen för gymnasieskolan i Göteborgsregionen är klar. 91 % är antagna till vald utbildning och 78% till sitt förstahandsval. Antagningen presenteras för eleverna på webbplatsen för gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Justeringar kan göras innan den 1 juni.

Preliminärantagningen grundar sig på höstterminsbetygen för elever i årskurs 9 samt de äldre elevernas slutbetyg och ger både gymnasieskolor och elever en bild av söktryck och fördelning av sökande till de olika utbildningarna i Göteborgsregionen.

Eleverna loggar in på sin personliga sida för att ta del av sitt förhandsbesked och aktuell preliminärantagningspoäng. Fullständig antagningsstatistik om preliminärantagningen samt information om utbildningar och skolor med flest sökande, de olika utbildningarnas antagningspoäng och medelvärde finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De elever som behöver göra justeringar i gymnasievalet inför slutantagningen ska i god tid innan den 1 juni kontakta sin studie- och yrkesvägledare. I mitten av juni när grundskolorna har rapporterat sina elevers slutbetyg startar arbetet med slutantagningen som kommer att vara klar och presenteras den 27 juni.

  • Läs hela pressmeddelandet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Se statistiken över preliminärantagningen härPDF
  • Se preliminärantagningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Se fullständig antagningsstatistik härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR:    Gymnasieantagningen

Senast uppdaterad: 2018-08-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund