GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Plug In och PlugInnovation på Skolriksdagen

27-28 april pågick årets Skolriksdag, där Plug In och PlugInnovation medverkade i två seminarier.

PlugInnovation är en del av Plug In, som är Sveriges största projekt för att motverka avbrott i gymnasieskolan. I projektet deltar fem regioner varav Göteborgsregionen är en. Under Skolriksdagen, som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, samlas politiker, ledande tjänstemän, rektorer och förskolechefer från hela landet under två dagar för att diskutera skolans framtidsfrågor.
 
I seminariet Att motverka ungdomars studieavbrott – exempel på framgångsfaktorer i projektet Plug In berättar representanter från PlugInnovation samt projektledare från några av de lokala projektverkstäder som deltagit i Plug In, om hur och varför olika insatser fungerar för att motverka studieavbrott.
 
I Det kommunala aktivitetsansvaret – hur kan kommuner och regioner arbeta för att få tillbaka ungdomar till skolan? ger representanter från Plug In konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta med att motverka studieavbrott. Därtill presenteras hur ett digitalt elevuppföljningssystem kan ge ökade möjligheter att sätta in rätt insatser i tid.

Senast uppdaterad: 2016-09-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund