GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny satsning på skolforskning möjliggör ett utökat arbete i Göteborgsregionen

Göteborgs universitet är ett av de fyra lärosäten som får möjlighet att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för den försöksverksamhet som regeringen beslutade om igår. GR Utbildnings samarbete med universitetet gör att det nu blir möjligt att växla upp regionens arbete med ett utbildningslandskap på vetenskaplig grund.

–   Detta är ett av de fokusområden som Utbildningschefsnätverket på GR arbetar med under 2017. Det är glädjande att vi tillsammans med Göteborgs universitet nu ges möjlighet att skapa en långsiktig strategi i detta arbete, säger Bengt Randén, utbildningschef vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

2017 satsar regeringen 15 miljoner kronor för ändamålet. För 2018 beräknas 20 miljoner kronor för satsningen och därefter 30 miljoner kronor per år.

  • Läs hela pressmeddelandet häröppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR: Bengt Randén

Senast uppdaterad: 2017-03-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund