GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny omgång av utvecklingsprogrammet Ny som chef

Under våren tar GR/Framtidens Ledare emot anmälningar till nästa omgång av utvecklingsprogrammet Ny som chef  - Utvecklande ledarskap, med start efter sommaren.  

Framtidens Ledares mål med programmet Ny som Chef - Utvecklande ledarskap är att deltagarna ska utveckla sitt personliga ledarskap och därigenom även medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Samtliga deltagare genomgår, inom ramen för programmet, en kurs i utvecklande ledarskap (UL, försvarshögskolans koncept). En annan viktig del är praktisk handledning i hur ledarna bygger upp sitt/sina team för att bli mer effektiva (Susan Wheelans modell IMGD).

En förutsättning för att kunna leda andra är att kunna leda sig själv, för att därefter leda verksamhet. Programmet vill ge varje deltagare en god grund för sitt hållbara ledarskap, att känna sig säker och att trivas i chefs-/ledarrollen.

Efter utvecklingsprogrammet ska du:

 • ha fått kunskap om och reflekterat kring balans i livet och hälsofrämjande ledarskap
 • ha uppnått ökad självinsikt             
 • kunna se och hantera konflikter                   
 • känna till kommunikationens betydelse och kunna kommunicera direkt och klart   
 • kunna ta och ge effektiv feedback
 • kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling             
 • ha förståelse för behov av olika ledarstilar  
 • kunna hantera svåra samtal
 • kunna hantera människors olikheter och olika drivkrafter 
 • kunna leda genom mångfald
 • ha fått ett utökat nätverk    
 • ha kännedom om och kunna använda Susan Wheelans tio nycklar för effektiva team
 • ha stärkts i ditt personliga ledarskap
 • i högre utsträckning använda ett utvecklande ledarskap

Programmet vänder sig till dig som:

 • har en ledarroll              
 • är ny i uppdraget som chef eller               
 • varit chef i upp till tre år
 • Anmälan sker senast 27 maj 2016


Kontaktpersoner på GR:

Christina Täng, processledare
Tfn. 0736-841809

Eva-Lena Johannesson, processledare
Tfn. 0768-457799

FRAMTIDENS LEDARE

Senast uppdaterad: 2017-02-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund