GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny handbok om förändring, förbättring och lärande

Bär du på en idé som du skulle vilja testa i din verksamhet? Finns det forskning som du skulle vilja prova att omsätta i din praktik? GR har tagit fram en lättläst handbok som är en introduktion och inspiration till förbättringsarbete och genombrottsmetoden.

Ett sätt att gå från ord till handling kan vara att starta ett förbättringsprojekt i liten eller stor skala med hjälp av genombrottsmetoden. Metoden går ut på att sätta konkreta mål och systematiskt prova om små förändringar leder till de önskade förbättringarna. Utgångspunkten är följande tre frågor:

  1. Vad vill vi uppnå?
  2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
  3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

Metoden har till exempel använts för att jobba i samverkan med barn i utsatta situationer, barns rättigheter i vårdnadstvister och i demensvården.

För dig som är intresserad av förbättringsarbete och nyfiken på genombrottsmetoden finns nu boken
Förändring, förbättring, lärande!
Det är en lättläst introduktion till förbättringsarbete som vänder sig till dig som inte har kunskap om genombrottsmetoden sedan tidigare. Boken innehåller redskap för att komma igång och konkreta exempel från verksamheter inom vård, skola och omsorg.

Författarna till boken har alla erfarenhet av att på olika sätt arbeta med förbättringsprojekt med hjälp av genombrottsmetoden.

Gratis att beställa eller ladda ner!

  • Boken kan laddas ner härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .
  • Den kan också beställas från Anna Melke

Senast uppdaterad: 2015-01-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund