GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny film om stråket Göteborg-Borås

Det pratas mycket om sträckan Göteborg-Borås just nu, bland annat att det behövs en ny järnväg mellan städerna. Men vad är det som är speciellt med just det här stråket? Varför är järnvägen så viktig? Och hur arbetar GR och kommunerna för att utveckla stråket?

Kontaktperson på GR:  Maja Wadstein

Senast uppdaterad: 2017-11-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund