GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny film: En introduktion till regional planering

GR har medverkat i att ta fram en film som syftar till att ge en beskrivning av drivkrafterna bakom regional utveckling.

Filmen är framtagen som en del i arbetet med Västsvenska paketet och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag om regional planering, exempelvis för nytillträdda politiker och tjänstemän inom samverkansparterna i Västsvenska paketet.


Kontaktperson på GR: Maria Sigroth

Senast uppdaterad: 2015-03-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund