GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu startar Yrkesresan

Den 27-28 april går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen.

Yrkesresan erbjuder en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar.

Inledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga i någon av GR:s 13 medlemskommuner. På sikt kommer Yrkesresan att erbjuda kompetensinsatser även för mer erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

Uppstartskonferens

Den 27-28 april lanseras Yrkesresan på en uppstartskonferens som vänder sig till enhetschefer, arbetsledare, förste socialsekreterare eller andra som på olika sätt har ansvar för att arbetsleda nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården i GR:s medlemskommuner.


Bakgrund

GR har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram en handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna. Det långsiktiga målet är att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och stabilitet. Styrgrupp för arbetet är IFO-chefsnätverket på GR.

yrkesresan

 

Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg

Senast uppdaterad: 2017-05-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund