GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu planeras regionens avfallshantering för 2021 – 2030

Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i en tillväxtregion? Nu är arbetet med den regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030 i gång. Den kommande planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det ska även finnas mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall.

Arbetet med framtagandet av nästa avfallsplan för GR-kommunerna är i gång. Avfallsplanen påverkar alla verksamheter och förvaltningar i GR:s medlemskommuner. Enligt nya föreskrifter från Naturvårdsverket ska mål och åtgärder inom avfallsförebyggande, nedskräpning, avfall i fysisk planering, hushållsavfall, kommunens egna verksamhetsavfall samt avfall som kommunen inte ansvarar för finnas med i den kommande avfallsplanen.

GR leder projektet och arbetsgrupper kommer att tillsättas inom kort. I arbetsgrupperna kommer medlemskommunerna, berörda verksamheter och sakkunniga vara representerade.

Om du är intresserad av att medverka i en arbetsgrupp, kontakta Hanna Hellström för mer information. Avfallsplanen går ut på remiss i höst och börjar gälla 2021.


Kontaktperson på GR:  Hanna Hellström, projektledare

Senast uppdaterad: 2018-02-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund