GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu kalkar vi i Göteborgsregionen

Kalkspridning med helikopter påbörjas i Göteborgsregionen under v 36 och pågår under september månad. Under kalkningen kan störningar i form av buller och tunga fordon på vägarna inträffa i närområdet kring de områden som kalkas.

För att motverka försurningsskador på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag kalkas varje år sjöar och våtmarker i flera vattensystem inom Göteborgsregionen.

Kalkningen sker om hösten och utförs med båt- och helikopterspridning. GR samordnar kalkningsverksamheten i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, därtill utförs parallellt kalkning i Ale, Göteborg, Lilla Edet och Stenungsund i kommunens egen regi.


Kontaktperson på GR: Joanna Friberg

Senast uppdaterad: 2016-09-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund