GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu har samverkansportalen Dela Digitalt öppnat!

Genom samverkansportalen kan 290 kommuner, 21 landsting / regioner och över 300 statliga myndigheter både samverka för att realisera gemensamma initiativ samt dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

GR har i samverkan med SKL tagit fram en digital plattform för att skapa en mötesplats för att dela med sig och samverka på ett strukturerat sätt. På dela digitalt kan man dela med sig, ta del av vad andra gjort och även delta i gemensamma utvecklingsinitiativ.

Förhoppningen är att denna plattformen kan främja samverkan och effektivisera verksamhetsutvecklingen. Dela digitalt ger kommunerna i GR en unik möjlighet att visa upp det goda arbete som bedrivs och som andra kan dra nytta av. Redan nu har ett flertal initiativ från kommuner i GR delats, men det finns betydligt fler.

Alla som jobbar inom offentlig sektor kan logga in. Allt du behöver är din mejladress. Deladigitalt.se är skapad utifrån att det ska vara så enkelt som möjligt att dela med sig. Det tar endast någon minut att sprida goda (och mindre lyckade) exempel på verksamhetsutveckling eller något annat som kan var till nytta för fler inom offentlig sektor. På dela digitalt kan man också delta i gemensamma utvecklingsinitiativ eller skapa egna där man kan söka stöd i form av bl.a. finansiering. Det ska vara enkelt att samverka!

Hjälp till att sprida till andra!

Dela digitalt är till för kommunerna och övriga aktörer inom offentlig sektor. Vi behöver samtidigt din hjälp med att sprida detta vidare så att så många som möjligt hittar till deladigitalt.se och är med och bidrar till en bättre och mer samordnad verksamhetsutveckling. Din hjälp behövs kanske allra mest när det gäller att börja dela. Inget är för litet eller för stort för att kunna delas på dela digitalt.


Kontaktperson på GR:
Johan Kjernald

Projektledare Dela digitalt
Johan.kjernald@grkom.se
0733-615685


Senast uppdaterad: 2016-11-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund