GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu fortsätter vi att utveckla miljonregionen

Sedan i tisdags är vi en miljon invånare i Göteborgsregionen, enligt Business Region Göteborg. Regionen har växt med 150 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar ett helt Linköping, Sveriges femte största stad. Den snabba tillväxten medför både möjligheter och utmaningar.

- Jag hoppas att många känner sig stolta och manade att vidareutveckla vår storstadsregion. Det finns flera områden kopplade till tillväxt som vi behöver fortsätta att ta oss an gemensamt, bland annat satsningar på infrastruktur, bostäder och kollektivtrafik, säger GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck

- En annan viktig fråga är att motverka utanförskap och skapa förutsättningar för fler att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver också se till att utbildningslandskapet matchar den framtida arbetsmarknadens behov av kompetens. Dessutom har vi digitaliseringen som påverkar och förändrar hela samhället.

Mer om miljonregionen:

 

Kontaktperson på GR:  Helena Söderbäck

Senast uppdaterad: 2017-04-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund