GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Motverka boendesegregation genom socialt hållbar samhällsplanering

GR har beviljats statsbidrag från delegationen mot segregation för en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt om hur den sociala hållbarhetsdimensionen kan stärkas i samhällsplaneringen i syfte att motverka boendesegregation.

Ambitionen är att i ett kommande utvecklingsprojekt utveckla, anpassa samt testa innovativa metoder i Kungälv, Partille, Lerum och Stenungsund. I arbetet medverkar även Hyresgästföreningen, RISE, fastighetskontoret i Göteborg stad och Älvstranden Utveckling.

I förstudien ingår att undersöka om fler kommuner är intresserade av ett kommande utvecklingsprojekt. Vill din kommun delta? Anmäl intresse till Maja Wadstein. Bakom ansökan står ett samarbete mellan nätverken för samhällsbyggnadschefer och socialchefer på GR.


Kontaktperson på GR:  Maja Wadstein och Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2017-11-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund