GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplats 10 december med fokus på nyanländas lärande

Just nu välkomnas många nyanlända barn och ungdomar till skolorna inom GR. GR Utbildning bjuder in till konferens och mötesplats med fokus på nyanländas lärande.

För att bidra till att mottagandet utformas på bästa sätt erbjuder GR Utbildning skolledare och nyckelpersoner inom grundskola och gymnasieskola en kostnadsfri konferens och mötesplats, 10 december 2015 på Elite Park Avenue Hotel.

Huvudtalare är Nihad Bunar, en av landets främsta experter inom området nyanländas lärande.

Deltagarna på konferensen får också ta del av goda exempel på arbete med nyanlända elever i Mölndals Stad, i Sjumilaskolan i Göteborg och i den fristående gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Göteborg.


Kontaktperson på GR
Lislott Lundahl

Senast uppdaterad: 2018-02-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund