GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Missa inte Fixarfesten på Kulturkalaset!

Inom projektet Räkna till 10 anordnas i augusti en Fixarfest på Göteborgs Kulturkalas. På Fixarfesten får besökarna chansen att ta hand om sina gamla grejer, och pyssla nya grejer som är snälla mot miljön.

Räkna till 10 har bjudit in en sömmerska och skomakare som ska finnas till hands för att hjälpa till med enkla idéer och verktyg, och pysselverkstaden är öppen för att förverkliga dem. Fokus ska ligga på att det är enkelt att ta hand om sina grejer, och att det är värt att tänka till innan man slänger sina plagg eller skor.

Dessutom anordnas ett Engångsfritt Kulturkalas tillsammans med Göteborgs Stad under en av dagarna. Då får besökarna möjlighet att pyssla sina egna bivaxdukar för att bevara mat och andra roliga produkter som kan användas istället för engångsartiklar.

Representanter ifrån medlemskommuner i Göteborgsregionen kommer att finnas på plats under hela veckan i tältet på Bältesspännarparken, och assistera kring pysselaktiviteterna. Programmet kommer snart att lanseras på Göteborgs Kulturkalas hemsida, men fram till dess kan ni följa Räkna till 10 på Facebook och Instagram för att få uppdateringar kring Fixarfesten.

Var? Bältesspännarparken, Göteborg
När? 14-19 augusti


Kontaktperson på GR:  Elin Svensson

Räkna till 10 är en satsning som ingår i den långsiktiga regionala avfallsplanen A2020. Målet med planen är bland annat att minska avfallet, hushålla bättre med resurser och minska miljöpåverkan och giftspridning från avfallet. Bakom Räkna till 10 står de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-06-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund