GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Miljöbron - länk mellan näringsliv och akademi

GR är numera en part till Miljöbron - en ideell organisation som har som mål att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom olika slags projekt inom miljö och hållbar utveckling.

Miljöbron vill fungera som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen genom att förmedla projekt mellan företag och studenter.

Projekten ska ha miljö och hållbar utveckling gemensamt och kan ha fokus på miljöledning, energi, ekonomi, psykologi och så vidare. Det är alltifrån korta uppdrag på några timmar till examensarbeten som förmedlas.

Miljöbron kommer aktivt att arbeta med att tillgodose de projektbehov som Göteborgsregionens kommunalförbund har.

GR har redan startat samarbetet genom examensarbeten och kortare utvärderingsuppdrag kopplat till arbetet med Smart Energis överenskommelse Minimeringsmästarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
och Ökad insamling av matavfall till biogasproduktion. Arbetet har fungerat mycket bra, kontakten med Miljöbron har varit utmärkt och studenterna som har valts ut av Miljöbron har varit mycket kompetenta. De har bidragit med mycket användbart material inom projekten.


Kontaktperson på GR: Hanna Hellström

Senast uppdaterad: 2018-02-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund