GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kick-off för Yrkesutbildningens år

7 juni arrangerade GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst. 370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv fick träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbetsmarknaden och höra representanter från näringslivet.

Inledningstalare var Johan Trouvé, VD vid Västsvenska handelskammaren som pratade om utmaningar idag och i framtiden. Därtill berättade Sofia Larsson från Göteborgsregionens kommunalförbund om den lärarhandledning som tagits fram inför besöket på EuroSkills samt vad GR Utbildning gör inom ramen för Yrkesutbildningens år. Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen visade hur EuroSkills kan lyfta yrkesutbildningarna.

Målet med kick-offen var att dels starta igång arbetet med Yrkesutbildningens år i Väst, men även att visa på de aktiviteter och evenemang som erbjuds i regionen under året.

Kontaktperson på GR
Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2016-06-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund