GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Jonsereds IF och Jonsereds skola har tillsammans tilldelats Partille kommuns barnkonventionspris

Jonsereds skola och föreningsliv deltar tillsammans med GR i ett EU-projekt och får priset för sitt unika samarbete kring barn och ungdomar för att skapa trygghet på internet och därmed motverka att unga utsätts för kränkningar på nätet.

Genom att engagera sig i ett internationellt projekt i samarbete med Pedagogiskt Centrum Developing Global Citizens through Anti Bullying Work med syfte att skapa en god nätkultur har skola och föreningsliv tillsammans gjort Jonsereds ungdomar delaktiga och använt sig av deras kreativitet och engagemang i konstruerandet av dataspel kring temat ”schysst på nätet”.

Som partner i EU-projektet finns en skola och fotbollsklubb i England. Jonsereds IF och Jonsereds skola har på detta sätt visat hur föreningsliv och skola med en gemensam värdegrund kan öka ungas engagemang för alla barns lika värde och att inga barn får bli diskriminerade enligt barnkonventionens artikel 2, principen om icke-diskriminering.

De har också visat att hur man tillsammans kan skapa en helhetssyn och ett stort engagemang för barn i närområdet, såväl på fotbollsplanen, i skolan, på nätet som på övriga arenor i lokalsamhället. Därigenom har de lyckats öka kunskapen kring temat större nätmedvetenhet för såväl barn som vuxna.

Kontaktperson på GR:
Ingela Lundh

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2018-05-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund