GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Infrastrukturministern besökte GRs förbundsstyrelse i Alingsås

Sverigeförhandlingen och höghastighetsjärnväg till Stockholm var frågor som stod i fokus när infrastrukturminister Anna Johansson 12 februari besökte GRs förbundsstyrelse.

Infrastrukturminister Anna Johansson

Foto: Stefan Svensson

Infrastrukturministern berättade om Trafikverkets uppdrag som samhällsbyggare med fokus på Sverigeförhandlingen som förhandlar om ny järnväg och annan infrastruktur för fler bostäder och annan samhällsutveckling. Bland annat diskuterades varför Sverigeförhandlingen har föreslagit stopp i Landvetter och Mölnlycke, men inte i Mölndal vilket GR har lobbat för.

-Vi vill att Götalandsbanan går via Mölndal. Sverigeförhandlingens förslag att hoppa över Mölndal är inte OK, säger Jonas Ransgård (M), förbundsstyrelsens ordförande.

Frågan om statliga bidrag till olika slags transportmedel togs också upp, där inriktningen är satsningar på spårbunden trafik. Flera närvarande påpekade att statliga bidrag ska kunna gå till både spårväg, bussystem (BRT) och linbanor.  

Dessutom framfördes synpunkter på förslaget om att regeringen vill låta Trafikverket låna pengar till en del av 2016 års investeringar i Västsvenska paketet, istället för att använda pengarna från inbetalda trängselskatter. En budgetteknisk lösning, enligt Anna Johansson.

- Vi vill att staten står vid avtalet om Västsvenska paketet och är tydliga med att trängselskatten i sin helhet ska gå till investeringarna i paketet, säger Jonas Ransgård.

Senast uppdaterad: 2016-02-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund