GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur satsningen på en järnvägssträcka föder nya möjligheter till samhällsutveckling

Med Götalandsbanan suddar vi ut gränserna mellan landsbygd och tätort, mellan jobb och fritid och mellan tid och rum.

Götalandsbanan ger oss nya möjligheter till tillväxt och arbetstillfällen, när Borås och Göteborg kommer lite närmare varandra. Det betyder en enklare vardag för alla som bor och verkar i regionen. Fler kan välja bostadsort, arbetsplats och skola utan att bekymra sig över långa restider.

Götalandsbanan är ett bra exempel på hur vi arbetar inom GR. På vårt initiativ inleddes ett politiskt samtal som skapade förutsättningar för ett samarbete som sträcker sig långt utanför Göteborgsregionens gränser.

Alla kommuner i GR bidrar till medfinanseringen eftersom de tydligt ser hur sträckan gynnar hela regionen.

Om projektet:
Planerad byggstart 2020.
Medfinansieringsavtal är tecknat mellan Trafikverket, GR-kommunerna, Swedavia, Borås Stad och Bollebygds kommun.

Kontaktperson på GR: Maria Sigroth

Senast uppdaterad: 2015-05-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund